Adventní koncert na Orlíku

Naše vánoční koncertování jsme zahájili v sobotu 22. 12. 2018 zpíváním v seniorském domě. Hned poté jsme se přesunuli do obce Orlík nad Vltavou, kde probíhalo setkání u vánočního stromu. Nejdříve jsme nasáli milou atmosféru u živého Betléma, který ztvárnili místní občané. Náš koncert se konal v kostelíku sv. Prokopa a byl výjimečný zejména pro děti našich sboristek, které měly premiéru svých vystoupení. V úvodní adventní písni se představily naše dvě malé sólistky, Elinka a Sofinka. V písni „Nastal nám čas velmi veselý“ nás doprovodil na křídlovku Vítek. Na violoncello nám opět krásně zahrála Gábinka Hošková a na tenorovou flétnu její bratr, Zdeněk Hošek.

V našem vánočním programu jsme vedle adventních písní zařadili oblíbenou ruskou a ukrajinskou koledu, gospely „Down in the river“ a „Ride the chariot“ a doplnili nově nastudované veselé koledy Stanislava Jelínka. Na závěr si s námi posluchači mohli zazpívat tradiční koledy. Část koncertu byla věnována sólovému zpěvu Gabči Hoškové v doprovodu mužského hlasu a varhan. Děkujeme všem příchozím za velký potlesk!